Notrengjøring både miljøet og havbruket tjener på.

HALO notrengjøringssystem børster nota skånsomt og kontinuerlig. Det gir
redusert energiforbruk sammenlignet med høytrykksspyling, fjerner behovet for
kobber-impregnering, skaper mindre bunnfall og gir bedre fiskehelse.

HALO gir bedre
fiskevelferd.

HALO minsker
energibruk.

HALO reduserer
risiko for rømming.

Bedre for fisken

HALO notrengjøringssystem sørger for at det aldri bli oppbygging av groe på nota. Dermed blir det optimal vanngjennom-strømming og bedre oksygentilførsel til fisken. Rensefisken får heller ikke groe å beite på, så den jobber mer aktivt på fisken og fjerner lakselus. Kontinuerlig rengjøring av nota reduserer også forekomsten av hydroider, noe som reduserer forekomsten av gjellesykdommer hos fisken.

Bedre for oppdretteren

Skånsom og kontinuerlig notrengjøring med HALO gir lavere vedlikeholds-kostnader.Fisken blir heller ikke stresset slik den kan gjøre ved tradisjonell høytrykks-spyling av nota. Det gir jevnere foropptak og raskere tilvekst. Bedre generell fiskehelse og redusert rømningsfare bidrar også til bedre inntjening og bedre omdømme for oppdrettsnæringen.

Bedre for miljøet

HALO notrengjøringssystem bidrar aktivt til bærekraftig havbruk. Sammenlignet med tradisjonell notrengjøring med høytrykksspyling, bruker HALO hele 98 % mindre energi. Omregnet til CO2-ekvivalenter utgjør dette en årlig utslippsreduksjon på 24 tonn for hver merd. Det gir positive utslag både i miljøregnskapet og bedriftsregnskapet. Kontinuerlig rengjøring fjerne også behovet for kobber-impregnering samtidig som den skånsomme rengjøringen reduserer slitasje og øker notas levetid,
noe som også reduserer faren for rømming.

HALO notrengjøringssystem, inklusive teknologi, styringssystem, drifting, service og support, leveres som et tjenesteabonnement. Det gjør at kostnadene holdes nede og kan håndteres over driftsbudsjettet. Dermed blir det ingen tunge, kapitalkrevende investeringer, og du kommer raskt i gang.

Dette sier kundene

«Du kan sammenligne med en robotgressklipper som er ute og jobber, går hjem og lader, og ut og jobber igjen. Hele døgnet.»

«Nå bruker vi bare strøm til notrengjøringen. Det blir jo mer miljøvennlig. Helt klart!»

«Den viktigste gevinsten er alltid ren not. Du får aldri den perioden der groen får henge og vokse på nota.»

Snakk med oss

Ønsker du mer informasjon om HALO,
eller kanskje et tilbud? Ta kontakt.

+47 47 97 39 00
post@aquarobotics.no

Aqua Robotics AS
Nordlysvegen 4
4340 Bryne

Aqua Robotics